Nyeremenyjáték Globus

Játékszabályzat

2024. március 4. – 2024. március 31

1. Általános Tudnivalók

A GLOBUS Konzervipari Zrt. (székhely: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92., adószám:10874406-2-09, cégjegyzék 09-10-000501) által szervezett (a továbbiakban: Szervező)és az Adamsky by Positive Kft. (Cg: 01-09-939522; székhely: 1062Budapest, Délibáb utca 29.)  által lebonyolított (a továbbiakban: Lebonyolító)  „EZ AZTÁN A NYERŐ MEGÚJULÁS” elnevezésű nyereményjátékban ("Játék") kizárólag a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglaltfeltételeknek megfelelő személyek (a továbbiakban: Játékos), nyertes játék esetén Nyertes (a továbbiakban: Nyertes) vehetnek részt, akik a Játék ideje (2024. március 4.- 2024. március 31.) alatt a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően járnak el.

A Játék lebonyolításával összefüggő feladatokat az Lebonyolító látja el. A Szervező a termékek reklámozója, ezáltal a Játék finanszírozója egyúttal a Játékban regisztráló Játékosok személyes adatainak adatkezelője. A Lebonyolító a Szervező megbízása alapján a lebonyolítás és az adatfeldolgozási feladatok összessége körében teljeskörűen eljár.

2. A játékban történő részvétel feltételei

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.1.2. pontokban meghatározott személyek körébe nem eső korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt az alábbi együttes feltételeknek megfelel.

2.1.1. bármely magyarországi üzletben egy vásárlás alkalmával legalább 1 (egy)darab GLOBUS konzervet vásárol a 2.2. pontban részletezettek szerintitermékekből (a továbbiakban: „Termékek”) akár vegyesen is, majd

2.1.2. elektronikusan pályázik a jatek.globus.hu alatti weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), amelynek során megadja vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét, és feltölti a Termékek vásárlását igazoló blokkot vagy elektronikus verzióját, valamint a blokk alján szereplő 9 jegyű AP kódot (például AP123465789), a blokkon található nyugtaszámot, valamint a vásárlásidőpontját (év, hónap, nap, óra, perc), és a vonatkozó mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) és az 1. sz. mellékletet képező adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban:„Adatkezelési Tájékoztató”) leírt valamennyi feltételt, és hozzájárul megadott személyes adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez(a továbbiakban együtt: „Pályázat”). A “Küldés” gombra kattintva a rendszer menti a Pályázat adatait.

Ugyanazon blokkal egy Játékos csak egyszer pályázhat. Így amennyiben egy blokkon a minimálisként megkívánt 1 (egy) db GLOBUS konzerv Terméknél több promóciós Termék szerepel, beküldése abban az esetben is csak egy Pályázatnak minősül.

2.2.          A Játékban a következő Termékek vesznek részt:

-             Zöldborsó 400 g/280 g EAN: 5999101909044

-             Zöldbab 400 g/225 g EAN: 5999101902892

-             Csicseriborsó 300 g/265 g EAN: 5999101900980

-             Csemegekukorica 340 g/285 g EAN: 5998304241111

-             Szuperédes kukorica 340 g/285 g EAN: 5998304295442

-             Fehérbab nagy szemű 326 g/285 g EAN: 5999101900270

-             Vörösbab 326 g/285 g EAN: 5999101900294

-             Lencse 310 g/265 g EAN: 5998304295398

-             Paradicsomos fehérbab 400 g/240 g EAN: 5999101906708

-             Chilis vörösbab 400 g/240 g EAN: 5999101906722

-             Mexikói mix 300 g/280 g EAN: 5998304295343

-             Chili Mix 400 g EAN: 5998304296661

-             Zöldborsó bébirépával 400 g/265 g EAN: 5998304295411

-             Céklakocka 300 g/265 g EAN: 5998304297576

-             Bébirépa 400 g/265 g EAN: 5998304295404

-             Felezett szilva 700 g/385 g EAN: 5999101900492

-             Magozott meggy 700 g/350 g EAN: 5999101900461

-             Gherkins 6-9 cm 720ml 680 g/350 g EAN: 5999101900478

-             Gherkins 3-6 cm 720ml 680 g/350 g EAN: 5999101905381

-             Zöldborsó 660 g/445 g EAN: 5999101903059

-             Vajbab 660 g/360 g EAN: 5998304240053

-             Zöldbab 660 g/360 g EAN: 5999101909143

-             Csicseriborsó 285 g/250 g EAN: 5999101908948

-             Vörösbab 285 g/250 g EAN: 5999101908962

-             Lencse 285 g/250 g EAN: 5999101908986

-             Szuperédes kukorica 285 g/250 g EAN: 5999101908924

-             Zöldborsó 285 g/250 g EAN: 5999101909105

-             Tönköly mix 285 g/250 g EAN: 5999101909129

-             BIO Zöldborsó 400 g/265 g EAN: 5999101900591

-             BIO Szuperédes kukorica 340 g/285 g EAN: 5999101900614

-             Zöldborsó 200 g/130 g EAN: 5998304241166

-             Mexikóimix 150 g/140 g EAN: 5998304296654

-             Zöldborsó bébirépával 200 g/130 g EAN: 5998304241395

-             Bébirépa 200 g/130 g EAN: 5998304241388

-             Csemegekukorica 150 g/140 g EAN: 5998304241104

-             Szuperédes kukorica 150 g/140 g EAN: 5998304295459

-             Mexikói quinoa saláta triopack 3x150 g/3x140 g EAN: 5999101906746

-             Zöldborsó 800 g/530 g EAN: 5998304240015

-             Zöldbab 800 g/455 g EAN: 5999101906494

-             Mexikóimix 680 g/570 g EAN: 5999101909167

-             Vajbab 800 g/455 g EAN: 5999101909181

-             Lencse 800 g/530 g EAN: 5999101907477

-             Szuperédes kukorica 680 g/570 g EAN: 5999101906470

-             Vörösbab 2495 g/1500 g EAN: 5999101905503

-             Csicseriborsó 2500 g/1500 g EAN: 5999101905527

-             Csemegekukorica 2120 g/1775 g EAN: 5998304297033

-             Szuperédes kukorica 2120 g/1775 g EAN: 5999101905480

-             Zöldborsó 2495 g/1655 g EAN: 5999101907316

2.3. Adott AP-kód és adott vásárlási időpont együttesen kizárólag egyszer kerülhet érvényesen feltöltésre. Amennyiben adott AP-kód és adott vásárlási időpont együttesen többször kerül feltöltésre, úgy Lebonyolító az első érvényesen beküldött Pályázatot regisztrálja, a továbbiakban feltöltött, ezen adatokat tartalmazó Pályázatokat a Játék szempontjából nem veszi figyelembe. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós AP-kódot vagy vásárlási időpontot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

2.4. A Játékos köteles a Pályázathoz tartozó blokkot a Játék teljes időtartama alatt, illetve a nyeremény átvételéig sértetlenül megőrizni, és nyertessége esetén a Lebonyolító vagy a Lebonyolító megbízottja részére az adategyeztetés során bemutatni. A Játékban kizárólag azok a blokkok fogadhatók el, amelyeken az AP-kód, a blokkon található nyugtaszám, a vásárlásdátuma és a vásárlás időpontja teljesen olvashatóan látszik, és amelyeken a vásárolt Termékek egyértelműen és beazonosíthatóan szerepelnek, továbbá a blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a Játék időtartama alá esik.

2.5.  Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a nyertes által bemutatott blokkon található AP-kódot, nyugtaszámot, valamint a blokkon feltüntetett, megvásárolt Termékeket, a vásárlás dátumát és a vásárlásidőpontját. Ha a blokkon szereplő adatok nem egyeznek a beküldött Pályázattal, a vásárlás nem a Játék időtartamára esik, és/vagy a Termékek és/vagy az AP-kód és/vagy a nyugtaszám és/vagy a vásárlás dátuma és időpontja nem azonosíthatók be egyértelműen, úgy Lebonyolító nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost.

2.6. A Játékosok a Pályázat során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő vagy a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. Ideértve azt az esetet is, ha a Játékos nem a valós, beazonosításra és ellenőrzésére alkalmas dokumentumokban szereplő nevét használja a Pályázat során.

2.7.  A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból.

2.8.  Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.9. Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga általregisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító minden nemű felelősségét kizárja.

2.10. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból indoklás nélkül kizárja.

2.11. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító munkavállalói, valamint a Szervező és a Lebonyolító azon alvállalkozói, tisztségviselői, és megbízottjai, akik a Játék szervezésében és lebonyolításában részt vesznek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1)bekezdésben meghatározott hozzátartozói. Amennyiben az előzőekben felsorolt személyek egyike mégis beküldi Pályázatát, az automatikusan kizárásra kerül.

2.12. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játékszellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós adatokkal, illetve hamis vagy hamisított blokkal vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

2.13. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót, és azokat elfogadja.

2.14.  Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, úgy a Játékban (a továbbiakban) nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.15. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozórendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama

A Játék 2024. március 4. nap 0 óra 00 perctől 2024. március 31. nap 23 óra 59 percig tart.

4. A játék menete

4.1. a nyeremények sorsolása

Napi és heti nyeremények

Szervező által a játék részvételi feltételeinek megfelelő Játékosokból előzetesen összeállított adatbázisból szoftver segítségével Lebonyolító sorsolja ki a nyerteseket. A Játékban az a kisorsolt Játékos nyer, aki megfelel a jelen Játékszabályzat szerintifeltételeknek (a továbbiakban: Nyertes). A sorsoláshoz a Társaság a jelen Játékszabályzat alapján a sorsoláson való részvételfeltételeinek megfelelő Játékosok e-mail címét lekéri az adatbázisából és mindegyikhez egy adott sorszámot társít. A sorsoló program sorsolásonként 1 db sorszámot sorsol ki, a napi nyeremények esetén 3x 1 db nyertes pályázatot minden Játéknap vonatkozásában, a heti nyeremények esetén pedig 3x1 db nyertes pályázatot minden Játékhét vonatkozásában.

A Szervező által a Játékhetek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
1. Játékhét: 2024. március 4. nap 0 óra 00 perctől 2024. március 10. nap 23 óra 59 percig
2. Játékhét: 2024. március 11. nap 0 óra 00 perctől 2024. március 17. nap 23 óra 59 percig
3. Játékhét: 2024. március 18. nap 0 óra 00 perctől 2024. március 24. nap 23 óra 59 percig
4. Játékhét: 2024. március 25. nap 0 óra 00 perctől 2024. március 31. nap 23 óra 59 percig


Fődíj
Lebonyolító a Játék lezárását követően, 2024. április 3. napján 13:00 órakor, közjegyző jelenlétében a Játék során feltöltött valamennyi érvényes Pályázat közül a fődíj nyereményre vonatkozóan összesen 1 (EGY) darab nyertes Pályázatot sorsol ki.
 
A főnyeremény kisorsolásakor egyidejűleg 3 (azaz három) darab Tartalék nyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, a Játékból a jelen Játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, kizárásra kerül, helyette pedig az első Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben az első Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, a Játékból a jelen játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi átvagy visszautasítja, kizárásra kerül, helyette pedig a második Tartalék nyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben a második Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített valamely feltételnek, a Játékból a jelen játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, kizárásra kerül, helyette pedig a harmadik Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. 
 
4.2. Lebonyolító minden sorsolásról Sorsolási Jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti, hogy Lebonyolító két másik munkavállaló részvételével a megadott időpontban, sorsoló programmal mely sorszámú nyerteseket sorsolta ki, a nyertesek email címét és a nyereményt is rögzítik a jegyzőkönyvben, melyet a Játék időtartamának befejezésétől 30 napig őriznek meg székhelyükön.

5. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

5.1.   A Játék Időtartama alatt az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

5.1.1.  napi díjak: összesen 3 x 28 db, azaz összesen 84 db (háromszor huszonnyolc db, azaz összesen nyolcvannégy db) GLOBUS csomag, melynek tartalma csomagonként 4 db előre nem meghatározott 300 g vagy 340 g vagy 400 g kiszerelésű GLOBUS konzerv, 1 db GLOBUS logózott Equa kulacs, 1 db GLOBUS logózott uzsonnás doboz

5.1.2.  heti díjak:összesen 4 x 3 db (négyszer három darab) 250.000 Ft értékű Szállásguru.hu ajándékutalvány.

5.1.3.  főnyeremény: 1 db (egy darab) bruttó 4 millió forint értékű konyhafelújítást, melyet az IKEA konyhatervező szolgáltatásával és az IKEA termékeiből alakíthat ki a főnyereményre jogosult nyertes.

A Fődíjjal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító kikötik az alábbiakat:

a) Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az IKEA által végzett munkáért, azért kizárólag az IKEA vonható felelősségre, beleértve a Nyertes ingóságaiban és/vagy ingatlanában bekövetkezett esetleges károkat is

b) a Fődíj beváltása során beszerzett gépekkel kapcsolatos jótállási kötelezettség az IKEÁT terheli, a Szervezővel és/vagy a Lebonyolítóval kapcsolatban ilyen garanciális igényt érvényesíteni nem lehet

c) a felújítással/konyhakialakítással kapcsolatos semmilyen egyéb költség nem terheli a Szervezőt és/vagy a Lebonyolítót, az ezekkel kapcsolatos esetleges reklamáció lehetőségét a Szervező és a Lebonyolító kizárják

d) Szervező és Lebonyolító a Nyertes által megfogalmazott eszközigények leadása és a tényleges megrendelés/kifizetés közötti időszakban bekövetkezett esetleges árváltozásért felelősséget nem válla

5.2.  A nyeremény másik Játékosra át nem ruházható, készpénzre nem váltható és másra nem cserélhető.

5.3.  Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt – a Játékosok a jatek.globus.hu Weboldalon keresztül történő előzetes értesítés emellett – a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

5.4. Egy Játékos a teljes Játék során legfeljebb 1 (egy) db napi, 1 (egy) db heti és 1 (egy) db fődíj nyereményre (lásd 5.1.1) jogosult.

5.5. Lebonyolító a napi és heti nyeremények nyerteseit az adott Játékhét lezárását követő 48 órán belül, a főnyeremény nyertesét pedig a főnyeremény sorsolásának napjától számított 48 órán belül értesíti a nyertes által a Pályázatban megadott e-mail címen (a továbbiakban: „Értesítés”). A nyertes Játékos köteles 3 naptári napon belül visszaigazolni az Értesítést. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül és Lebonyolító a 4.1. pontokban foglaltak szerinti újabb nyertest jelöl ki.

5.6.  Nyeremények átadása: A napi nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A heti nyereményeket és a fődíjat a Lebonyolító elektronikus úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre. Lebonyolító a nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, amely az Értesítés visszaigazolását követő maximum 90 naptári napon belül történik. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és/vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Lebonyolító és Szervező a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.7. A nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű, és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolványszáma, illetve két tanú ellenjegyzése nevük és lakcímük feltüntetésével.

5.8. Lebonyolító a nyereményeket és a nyerteseket a jatek.globus.hu Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve a Játék lebonyolításáról valótájékoztatás érdekében a Játék nyerteseként jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

5.9.  Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adózás, költségek

A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

7. Panaszbejelentés

A Játékkal kapcsolatban kérdések, bejelentések a globus@adamsky.hu e-mail címen tehetők meg.

8. Vegyesrendelkezések

8.1.    A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Amennyiben a nyertes a nyereményét az 5.3. pontban rögzített időtartam alatt nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, illetve Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3.  A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játéktechnikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

8.4.  A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a jatek.globus.hu Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a jatek.globus.hu Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.5.  Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, illetve a Szervező jövőbeni nyereményjátékaiból.

8.6.  Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Pályázat küldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.7.  Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a jatek.globus.hu Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a jatek.globus.hu Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.8.  A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a jatek.globus.hu Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyeninformációhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartoznak felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a jatek.globus.hu Weboldal használatából, annak használatra képtelenállapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általtörténő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak. A jatek.globus.hu Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű –bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

8.9.  A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

8.10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játékfelfüggesztését, megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályokalapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2024.02.20.

GLOBUS Zrt. (Szervező)

Adamsky by Positive Kft. (Lebonyolító)

1.  számú melléklet - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Ki kezeli az Ön adatait?


GLOBUS Zrt. 
székhelye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92
levelezési cím: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92
e-mail: info@globus.hu
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)
 
A jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalt érinti: jatek.globus.hu
 
Adatfeldolgozók:
 
Adamsky By Positive Kft.
székhelye: 1062 Budapest Délibáb utca 29.
levelezési cím: 1062 Budapest Délibáb utca 29.
e-mail: globus@adamsky.hu

GLOBUS Zrt. 
székhelye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92
levelezési cím: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92
e-mail: info@globus.hu

2. Milyen Személyes adatot kezelünk?


·       név, e-mail cím
·       a nyertes játékostól kérjük továbbá a lakcím és a telefonszám megadását jogszabályi előírások miatt, valamint a nyertesseltörténő kapcsolattartás érdekében
 
Az adatkezelés célja: 
·       A nyereményjáték lebonyolítása, során anyereményjátékban részt vevő fogyasztók személyes adatainak begyűjtése,tárolása, rögzítése, feldolgozása és ezek segítségével
·       A nyeremények átadásának lebonyolítása (ezen belül a nyereményjátékban részt vevő személyek által rögzített adataik ellenőrzése annak érdekében, hogy a nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, valamint a nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése)valamint 
·       Az adózási és adóbevallási kötelezettség teljesítése.
 
Az adatkezelés jogalapja: 
A nyeremény átadásáig az ön adatát az Ön megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük. Azzal, hogy Ön elektronikusan pályázik, tevőleges magatartásával elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, hozzájárul személyes adatainak célhoz kötötten történő kezeléséhez. 
 
A nyeremény átadását követően:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §(2) bekezdése „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”
 
Az adatkezelési idő: 
A nyeremény átadásáig hozzájárulását visszavonhatja, ám ilyen esetben a nyereményjátékban nem tud részt venni, valamint esetleges nyereményét nem tudja át venni. 
 
A nyeremény átadása érdekében, illetve a nyeremény átadását követően: 
·       a nyertesek nevét és lakcímét a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján további 8 (Nyolc) évig meg kell őriznünk. Amennyiben nem kívánja megadni a nyeremény kézbesítéséhez megkívánt további személyes adatait, a nyereményt nem tudjuk átadni. Ebben az esetben újabb nyertest választunk, az Ön személyes adatait pedig a nyereményjáték utolsó napját követő 90 (Kilencven) napon belül megsemmisítjük. 
·       A nem nyertes pályázók adatait, valamint a nyertes pályázók e-mail címét és telefonszámát a nyereményjáték utolsó napját követő 90 (Kilencven) napon belül megsemmisítjük.

3. Az Ön Jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az 3.1.-3.8. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:
 
Elsősorban az adatfeldolgozó lebonyolító címén: 
 
Adamsky By Positive Kft.
email: globus@adamsky.hu
Postai cím: 1062 Budapest Délibáb utca 29.
 
vagy közvetlenül az adatkezelő címén: 
GLOBUS Zrt. cím: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92
e-mail: info@globus.hu
 
Azonosítás
A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését. 
 
A kérés megválaszolása
Az azonosítást követően írásban, elektronikusan nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.
 
Ügyintézési határidő
Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 2 (Kettő) héten belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 (Egy)hónappal meghosszabbítható, amiről még a 2 (Kettő) hetes ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt. 
 
Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (4.1.pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.2. pont).
 
Az ügyintézés díja
A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérésteljesítését. 
 
3.1 Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés során az adatokat közvetlenül Öntől gyűjti be az adatfeldolgozó, az alábbi kötelező tartalmi elemekkel szükséges ellátni az előzetes adatkezelési tájékoztatót (lásd jelen előzetes adatkezelési tájékoztatót):
 
·       az adatkezelő és képviselőjének adatai
·       az adatvédelmi tisztviselő(k) adatai
·       az adatkezelés célja
·       az adatkezelés jogalapja
·       személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái
·       külföldi adattovábbítás
·       az adattárolás időtartama
·       érintetti jogok
·       jogorvoslati lehetőségek
·       automatizált döntéshozatal
 
3.2. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítéskézhez vételétől számított legkésőbb 72 (hetvenkettő) órán belül töröljük az Önszemélyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 
3.3. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:
·       Mi a célja?
·       Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
·       Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
·       Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
·       Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
·       Kitől kaptuk az Ön adatait?
·       Hozunk-e automatizált döntést (ideértve a profilalkotást is) Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? 
·       Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)
 
3.4. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.
 
3.5. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

·       Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:
·       A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
·       Ön visszavonta a hozzájárulását; 
·       Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen;
·       Megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
·       Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
·       A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgószemélyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra: 
·       A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
·       A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
·       vagy
·       Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükség van.
 
3.6. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
·       Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
·       Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
·       Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
·       Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.)
 
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Önhozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt. 
 
3.7. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvashatóformátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik. 

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 
3.8. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen
Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés azadatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekébentörténik (ideértve az ilyen célú profilalkotást is). Ebben az esetben aszemélyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan jogos okokindokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival ésszabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 

4. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

4.1. Panaszt tehet a NAIH-nál
 
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes azAdatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletihatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és InformációbiztonságiHatóságnál (NAIH).
 
 
NAIH
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím:  1363 Budapest, Pf. 9.
cím:  1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
4.2. Bírósághoz fordulhat
 
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni. 
 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
 
Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §)foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

5. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL


Az adatkezelés során automatizált adatkezelésen alapuló döntést - ideértve a profilalkotást is – nem alkalmaz az adatkezelő.

6. ADATBIZTONSÁG


 A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, problémaesetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. 

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.