GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság visszaélés bejelentési tájékoztató

Visszaélés-bejelentési rendszer

A GLOBUS Zrt. jogszerű és prudens működésének biztosítása érdekében munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja annak biztosítása, hogy rendelkezésre álljon a jogszabályok és a GLOBUS Zrt.-nél elérhető Szabályzatok munkavállalók részéről történő megsértése esetére, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény.

Bejelentés tételére jogosultak a GLOBUS Zrt. munkavállalói, szerződéses partnerei, továbbá minden olyan személy, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik.

A bejelentő a bejelentést írásban teheti meg. 

A bejelentést elektronikus úton a dr.orosz.visszaelesbejelentes@gmail.com címen, postai úton pedig az alábbi címen lehet megtenni:

GLOBUS Zrt. 

4030 Debrecen, Monostorpályi út 92.  

A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága céljából a bejelentő megadja a nevét és lakcímét vagy egyéb elérhetőségét, míg jogi személy bejelentő esetén a bejelentő annak nevét, székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni. A bejelentést anonim módon is megtehető, de azt, a GLOBUS Zrt. nem köteles minden eseten kivizsgálni.

A munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer nem alkalmazható azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.

A bejelentők védelmére a GLOBUS Zrt. külön hangsúlyt fektet és kiemelten fontos, ezért kötelező biztosítani, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat.

A bejelentési rendszer részletszabályait a Visszaélés-bejelentési rendszer Szabályzata tartalmazza!